Moottorit ja vaihteistot helposti perille asti toimitettuna!

MEISTÄMEISTÄ

Olem­me eri­kois­tu­neet isom­pien osien ku­ten moot­to­rei­den, vaih­teis­to­jen ja tur­bo­jen toi­mit­ta­mi­seen se­kä hen­ki­lö- et­tä ras­kaan ka­lus­ton ajo­neu­voi­hin. Suomen Vaihto-Osa Oy:n  moottorikauppa- sivuilta löydät sekä moottorit että vaihteistot kuvineen haluttuun automalliin.

Avai­nar­vom­me on asiak­kaan tar­pei­den huo­mioi­mi­nen, luo­tet­ta­vuus ja no­peus. Toi­mi­tam­me va­rao­sam­me pe­ril­le as­ti no­peas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti se­kä myön­näm­me kai­kil­le tuot­teil­lem­me ai­na ta­kuun.

Toimimme yh­teis­työs­sä mo­nien suurimpien eu­roop­pa­lais­ten osavälittäjien sekä ko­neis­ta­moi­den kans­sa jot­ka ovat pe­reh­ty­neet ai­na tiet­tyi­hin au­to­merk­kei­hin. Siksi löydät kaut­tam­me mark­ki­noi­den laa­duk­kaim­mat teh­das­kun­nos­te­tut sekä käy­te­tyt moot­to­rit ja vaih­teis­tot kaik­kiin uu­dem­piin au­to­mal­lei­hin. Mikäli etsit tehdaskunnostettua moottoria tai vaihteistoa pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme tai jättämään tarjouspyynnön oheisella lomakkeella.

Nykyään eri merkkien moottori- ja vaihdelaatikko tyypeissä on paljon erilaisia tyyppivikoja, siksi monissa tehdaskunnostetuissa moottoreissamme on nämä viat otettu tehtaalla huomioon ja moottorit rakennettu näiltä osin kestävimmiksi. Tyyppivikojen vuoksi myös käytetyt osamme ovat kaikki vähän ajettuja ja hyväkuntoisia, siksi annamme niillekin kunnon takuun. 

Toi­mim­me myös yh­teis­työs­sä Suo­ma­lais­ten au­to­kor­jaa­mo­jen kans­sa jo­ten ha­lu­tes­san­ne saat­te meil­tä kaik­ki pal­ve­lut asen­nuk­si­neen ja jäl­ki­tar­kas­tuk­si­neen.

Kauttamme saat tarpeen vaatiessa myös maksuaikaa Svea- rahoituksella, jopa 3 kuukautta 0% korolla. Mahdollisuus myös 6-36 kk:n maksuaikaan, tällöin vuosikorko 9,8%.

Mikäli et löydä etsimääsi ota yhteyttä asiakaspalveluumme, autamme kyllä.

Suomen Vaihto-Osa Oy / Y: 2592064-7 / Ohratie 14, 04410 Järvenpää

045 177 1415 / myynti@vaihto-osa.fi

Yrityksemme löydät myös osoitteesta www.vaihto-osa.fi


MIKSI VALITA MEIDÄT? MIKSI VALITA MEIDÄT?

PARAS HINTA
NOPEUS
LUOTETTAVUUS